medical device-kopi.jpg

EXIMIA benytter 4 ulike teknologier som alle er FDA godkjent

Disse funksjonene er:  vacuum- pneumatic massage, bipolar RF, low level laser technology

Det er gjort en rekke ulike studier og publikasjonerner om disse teknologiene.

En er bestilt av produsent av Eximia, mens de øvrige er store internasjonale studier som ikke har relasjon til produsenten av Eximia.

Treatment safety and efficiency is approved by Italian Ministry of Health and corresponds to the class I medical device

INTERNATIONAL STUDY               INTERNATIONAL STUDY               INTERNATIONAL STUDY               INTERNATIONAL STUDY                 EXIMIA SRLS STUDY